Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, tüm ulusal ve uluslar arası resmi ve gönüllü, kişi ve kuruluşların maddi ve manevi katkılarına büyük önem vermekte, değerlendirmekte ve herkesi amacı için desteğe ve birlikte çalışmaya davet etmektedir. Vakfımız hizmet anlayışı ve işleyişi bakımından örnek bir kuruluştur. Şartlı ve ayni bağışlarınız için Genel Merkezimiz emrinizdedir.

Vakfımız; vakıf faaliyetlerinin yanında işletme ve iştiraklerimizle de çalışmalarına devam etmektedir.

Vatandaş-Vakıf-Devlet işbirliğinin güzel bir örneği olarak vakfımız aracılığı ile 17 Sağlık Ocağı açılmıştır. Hayırsever vatandaşlarımız tarafından vakfımıza bağışlanan gayrimenkullerin Sağlık Ocağı olması ve bağışcımızın iradesi doğrultusunda Sağlık Ocağı’na kendisinin veya bir yakınının isminin verilmesi vakfımız aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Halen Aile Sağlığı Merkezi olarak buralarda sağlık hizmeti verilmektedir. Bağışçılarımıza buradan bir kez daha şükranlarımızı sunarız.

Vakfımız, sağlık alanında (Ebelik,Hemşirelik, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık) okuyan 267 üniversite öğrencisine 2014-2015 öğretim yılı için aylık 250,00 TL burs vermektedir. Daha çok öğrenciye burs vermek için vatandaşlarımızın bağışları kabul edilebilmektedir. Şartlı bağışlarınızla bir öğrencide siz okutmak isterseniz, lütfen vakıf merkezi ile irtibata geçiniz. Böylece daha çok öğrencinin eğitimine destek sağlayabilirz.

Vakfımız tarafından üç ayda bir çıkarılan ve 16 yıldır devamlılığını sürdüren Sağlık ve Toplum Dergisine araştırma, makale, derleme, çeviri, ve vak’a sunumu yazılarınızı gönderdiğinizde, yazılarınızın hakemler tarafından değerlendirilerek dergimizde yayınlanmasını sağlayabiliriz.

Vakfımız, Bakanlar Kurulunun 86/10652 sayılı kararı ile vergi muafiyetine haiz bir vakıftır.